თქვენი ბიზნესის წარმატება, ჩვენი სურვილია
სავიზიტე ბარათები...

300 გრ. პრიალა ქაღალდზე 200 ცალი 15 ლარი

300 გრ. პრიალა ქაღალდზე 1000 ცალი 60 ლარი

300 გრ. ლამინირებული 100 ცალი 15 ლარი

250 გრ. ტილოს ქაღალდზე 100 ცალი 15 ლარი

250 გრ. ტყავის ქაღალდზე 100 ცალი 15 ლარი

ფლაერები

200 გრ. პრიალა ქაღალდზე 100 - 1 000 ცალი 1 ცალის ფასი 20 თეთრი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 3 000 ცალი ფასი 200 ლარი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 5 000 ცალი ფასი 300 ლარი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 8 000 ცალი ფასი 400 ლარი

რიფლეტი-ტრიპლეტი A4

200 გრ. პრიალა ქაღალდზე 50 - 1 000 ცალი 1 ცალის ფასი 30 თეთრი

200 გრ. ლამირინებული 50 - 1 000 ცალი 1 ცალის ფასი 60 თეთრი

200 გრ. ცარცის ქაღალდზე 2 000 ცალი ფასი 300 თეთრი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 3 000 ცალი ფასი 400 თეთრი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 5 000 ცალი ფასი 500 თეთრი

115 გრ. ცარცის ქაღალდზე 8 000 ცალი ფასი 600 თეთრი

ქაღალდის პარკები პარკის ფასები დამოკიდებულია ზომასა და რაოდენობაზე

საიტი დაამზადა და ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელდება www.chak.ge -ის მიერ.